Kasa fiskalna online a zwrot 700 zł z Urzędu Skarbowego

Z dniem 1 lipca 2021 roku kolejna grupa firm została objęta obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej online. Mowa tu o gabinetach kosmetycznych, salonach fryzjerskich, lekarzach, stomatologach, prawnikach, firmach budowlanych, czy firmach prowadzących siłownie lub kluby fitness. Przedsiębiorcy z tych grup najpóźniej do 1 lipca 2021 roku powinni dokonać zakupu kasy fiskalnej. Wydatek związany z zakupem kasy można jednak odliczyć w związku ze wprowadzeniem specjalnej ulgi podatkowej. Reguluje to rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r. w sprawie odliczania lub zwrotu kwot wydanych na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika (Dz.U. 2019 poz. 820).

kasy fiskalne opole,

Ulga na zakup kasy fiskalnej on-line

Ulga na zakup kasy fiskalnej wynosi do 90% ceny netto kasy, nie może przekroczyć jednak 700 zł. W przypadku zakupu więcej niż jednej kasy online, ulga przysługuje na każdą z nich. Jest jednak jeden warunek. Firma musi zacząć rejestrować transakcje za pośrednictwem zakupionej każdej kasy fiskalnej, w każdym prowadzonym punkcie sprzedaży, nie później niż w ciągu 6 miesięcy od rozpoczęcia ewidencji sprzedaży.

W myśl art. 111 ust. 4 ustawy o podatku VAT z ulgi na zakup kasy fiskalnej skorzystać mogą firmy, u których:

  • powstał obowiązek prowadzenia ewidencji sprzedaży i którzy w obowiązujących terminach rozpoczęli prowadzenie ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących, lub
  • u których nie powstał nie powstał obowiązek prowadzenia ewidencji i którzy rozpoczęli prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas online oraz dotychczas nie używali żadnych kas rejestrujących.

Ministerstwo Finansów podkreśla, że Ulga dotyczy tych przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy rozpoczynają prowadzenie ewidencji przy zastosowaniu kas (z wyjątkiem firm zobligowanych do wymiany wskazanych w ustawie wprowadzającej).