Konsekwencje braku kasy fiskalnej online w wyznaczonym terminie

Obowiązek posiadania kasy fiskalnej

Jesteś przedsiębiorcą, dokonującym sprzedaży na rzecz osób prywatnych nieprowadzących działalności gospodarczej. Od zasady tej istnieje kilka wyjątków przewidzianych w Rozporządzeniu Ministra Finansów i Rozwoju w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas fiskalnych, jednak warto skupić się na konsekwencjach, jakie mogą spotkać przedsiębiorcę, który  powinien rejestrować sprzedaż na kasie.

 

serwis kas fiskalnych,

Kara finansowa za brak kasy fiskalnej

Zgodnie z treścią art. 111 ust. 2 ustawy o VAT, w przypadku niedopełnienia obowiązku rejestracji kasy fiskalnej, organ podatkowy ma prawo do nałożenia na podatnika dodatkowego zobowiązania podatkowego. Wynosi ono 30 proc. kwoty podatku naliczonego przy nabyciu towarów i usług, licząc od momentu rozpoczęcia ewidencji za pomocą kasy rejestrującej. Powyższy przepis nie dotyczy jednak osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz spółek osobowych, które podlegają pod Kodeks karny skarbowy.

Utrata ulgi za brak kasy fiskalnej

Firma, w której nie zastosowano na czas kasy fiskalnej w celu prowadzenia ewidencji sprzedaży, musi liczyć się z tym, że utracił prawo do odliczenia kwoty wydanej na zakup urządzenia fiskalnego. Przepisy ustawy o podatku VAT określają bowiem, iż wyłącznie podatnicy, którzy rozpoczęli ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania.

Kary za brak kasy fiskalnej nie ominie przedsiębiorców

Sankcje względem osoby, która nie w terminie zainstalowała kasę fiskalną zostały uwzględnione nie tylko na gruncie ustawy o VAT. Zgodnie z art. 60 par. 1 Kodeksu karnego skarbowego, kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi księgi, podlega karze grzywny do 240 stawek dziennych, a w wypadku czynu o mniejszej wadze – karze grzywny za wykroczenie skarbowe. Należy w tym miejscu zaznaczyć, iż przez księgi w tym wypadku rozumieć należy m.in. urządzenia ewidencyjne, do których prowadzenia zobowiązuje ustawa, a w szczególności zapisy kasy rejestrującej potocznie nazywanej kasą fiskalną on-line.